Tổ chức bộ máy STC Tổ chức bộ máy STC

Ngân sách - Đầu tư Ngân sách - Đầu tư

Công khai ngân sách Công khai ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 996

Đã truy cập : 42986799

Sáng ngày 07.12.2018 đồng chí Mầu Thị Thanh Thủy, Phó Giám đốc Sở Tài chính chủ trì hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ tháng 12/2018. Tham dự Hội nghị gồm có Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tài chính và Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố, thị xã.