Tổ chức bộ máy STC Tổ chức bộ máy STC

Ngân sách - Đầu tư Ngân sách - Đầu tư

Quản lý giá Quản lý giá

Chuyên mục Chuyên mục

Liên kết website

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1587

Đã truy cập : 42986820

Ngày 31/8/2018, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Sở Tài chính phối hợp Liên minh Hợp tác xã (HTX) tổ chức tập huấn chế độ quản lý tài chính và kế toán HTX, liên hiệp HTX theo các Thông tư của Bộ Tài chính.