Tổ chức bộ máy STC Tổ chức bộ máy STC

Ngân sách - Đầu tư Ngân sách - Đầu tư

Quản lý giá Quản lý giá

Chuyên mục Chuyên mục

Liên kết website

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4244

Đã truy cập : 43712452

Trung tâm Tư vấn, dịch vụ quản lý tài chính và tài sản công (gọi tắt là Trung tâm) tổ chức gói thầu “Thẩm định giá tài sản thu hồi, tịch thu sung công để thanh lý ” theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.