Tổ chức bộ máy STC Tổ chức bộ máy STC

Ngân sách - Đầu tư Ngân sách - Đầu tư

Quản lý giá Quản lý giá

Chuyên mục Chuyên mục

Liên kết website

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2859

Đã truy cập : 43124236

Theo số liệu trên hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) tính đến hết ngày 23/4/2019, tình hình thu chi ngân sách địa phương tỉnh Bắc Ninh như sau: