Tổ chức bộ máy STC Tổ chức bộ máy STC

Ngân sách - Đầu tư Ngân sách - Đầu tư

Quản lý giá Quản lý giá

Chuyên mục Chuyên mục

Liên kết website

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2618

Đã truy cập : 43101904

Tính đến ngày 15.3.20189, Sở Tài chính đã tiếp nhận 337 hồ sơ gửi đến và 01 hồ sơ kì trước chuyển qua thuộc chức năng quản lí của Sở Tài chính giải quyết tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.