Tổ chức bộ máy STC Tổ chức bộ máy STC

Ngân sách - Đầu tư Ngân sách - Đầu tư

Quản lý giá Quản lý giá

Chuyên mục Chuyên mục

Liên kết website

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2613

Đã truy cập : 43132525

Ngày 22.4.2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 24/2019/TT-BTC về việc Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 04/2019/NĐ-CP ngày 11.01.2019 của Chính phủ quy định, tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.