Tổ chức bộ máy STC Tổ chức bộ máy STC

Ngân sách - Đầu tư Ngân sách - Đầu tư

Quản lý giá Quản lý giá

Chuyên mục Chuyên mục

Liên kết website

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6778

Đã truy cập : 45199872

Theo dữ liệu trên hệ thống Tabmis về thu, chi ngân sách tính đến hết ngày 15/02/2021, tình hình thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Ninh như sau: