Tổ chức bộ máy STC Tổ chức bộ máy STC

Ngân sách - Đầu tư Ngân sách - Đầu tư

Quản lý giá Quản lý giá

Chuyên mục Chuyên mục

Liên kết website

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6004

Đã truy cập : 43497490

Theo số liệu trên hệ thống kho dữ liệu thu chi tính đến hết ngày 15/10/2019, tình hình thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Ninh như sau: