Tổ chức bộ máy STC Tổ chức bộ máy STC

Ngân sách - Đầu tư Ngân sách - Đầu tư

Quản lý giá Quản lý giá

Chuyên mục Chuyên mục

Liên kết website

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5617

Đã truy cập : 43676861

Căn cứ Thông báo số 22/TB-BGS ngày 22/5/2020 của Ban Giám sát tuyển dụng viên chức tỉnh về kết quả thực hiện giám sát về hồ sơ, điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển viên chức thuộc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh năm 2020 (đợt 2).