Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Ngân sách - Đầu tư Ngân sách - Đầu tư

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4303

Đã truy cập : 43513188

Thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019, ngày 15/11/2019, Thanh tra Sở Tài chính Bắc Ninh đã tiến hành công bố Quyết định kiểm tra tại xã Hòa Long, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.