Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Ngân sách - Đầu tư Ngân sách - Đầu tư

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5643

Đã truy cập : 43497478

Theo số liệu trên hệ thống kho dữ liệu thu chi tính đến hết ngày 15/10/2019, tình hình thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Ninh như sau: