Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Ngân sách - Đầu tư Ngân sách - Đầu tư

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4547

Đã truy cập : 43676783

Căn cứ Thông báo số 22/TB-BGS ngày 22/5/2020 của Ban Giám sát tuyển dụng viên chức tỉnh về kết quả thực hiện giám sát về hồ sơ, điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển viên chức thuộc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh năm 2020 (đợt 2).