Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Ngân sách - Đầu tư Ngân sách - Đầu tư

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5198

Đã truy cập : 43433680

Theo số liệu trên hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) tính đến hết ngày 16/9/2019, tình hình thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Ninh như sau: