Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Ngân sách - Đầu tư Ngân sách - Đầu tư

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7152

Đã truy cập : 45199958

Theo dữ liệu trên hệ thống Tabmis về thu, chi ngân sách tính đến hết ngày 15/02/2021, tình hình thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Ninh như sau: