Tổ chức bộ máy STC Tổ chức bộ máy STC

Ngân sách - Đầu tư Ngân sách - Đầu tư

Công khai ngân sách Công khai ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1646

Đã truy cập : 42986795

Ngày 31/8/2018, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Sở Tài chính phối hợp Liên minh Hợp tác xã (HTX) tổ chức tập huấn chế độ quản lý tài chính và kế toán HTX, liên hiệp HTX theo các Thông tư của Bộ Tài chính.