Thực hiện Công văn số 77-CV/BTGĐUK ngày 15/6/2022 của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về việc đề nghị chỉ đạo, tuyên truyền tham gia cuộc thi trực tuyến "Biển, đảo Việt Nam, Hải Phòng vươn ra biển lớn,