Trung tâm Tư vấn, dịch vụ quản lý tài chính và tài sản công (Trung tâm) tổ chức gói thầu “Thẩm định giá gói thầu mua sắm máy vi tính để bàn, máy vi tính xách tay, máy in, máy photocopy phục vụ mua sắm tài sản theo phương thức tập trung năm 2024.