Chiều ngày 30/11/2023 tại Cục Quản lý thị trưởng, Khối thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp (Khối tham mưu tổng hợp) tổng kết phong trào thi đua năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Giáo, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Trưởng khối tham mưu tổng hợp; cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Nhật Hạ, Ủy viên thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ. Tham dự Hội nghị có các đồng chí là Lãnh đạo, cán bộ phụ trách trực tiếp công tác thi đua khen thưởng của 11 đơn vị thành viên trong Khối tham mưu tổng hợp.