Sáng 17/3/2023, tại Trung tâm văn hoá Kinh Bắc, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông”.