Thống kê truy cập

Online : 7756
Đã truy cập : 138547872

Đảng bộ Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh

15/04/2022 13:30 Số lượt xem: 5988

Đảng bộ Sở Tài chính Bắc Ninh là tổ chức Đảng cơ sở trực thuộc Đảng bộ  khối Các cơ quan & Doanh nghiệp tỉnh tỉnh Bắc Ninh. Tính đến nay, Đảng bộ Sở Tài chính có 08 chi bộ, số lượng đảng viên là 66 đồng chí, trong đó nữ 40 đồng chí; đảng viên chính thức 64 đồng chí, đảng viên dự bị là 02 đồng chí; đảng viên đang là đoàn viên thanh niên 25 đồng chí.              

Trình độ của đảng viên: trình độ chuyên môn: 01 Tiến sỹ, 41 Thạc sỹ, 23 Đại học, 01 Trung cấp; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp, cử nhân 21 đồng chí, Trung cấp 27 đồng chí.

Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính gồm có 08 đồng chí, trong đó có 03 đồng chí là Thường vụ Đảng ủy; UBKT Đảng ủy gồm 03 đồng chí.

Các chi bộ thuộc Đảng bộ Sở Tài chính, gồm:

     1. Chi bộ Văn phòng.

     2. Chi bộ Thanh tra.

     3. Chi bộ Quản lý Giá.

     4. Chi bộ Tài chính Đầu tư.

     5. Chi bộ Quản lý công sản & tài chính Doanh nghiệp.

     6. Chi bộ Quản lý Ngân sách.

     7. Chi bộ Tài chính hành chính sự nghiệp.

     8. Chi bộ Trung tâm tư vấn dịch vụ Quản lý tài chính & tài sản công.

Hoạt động công tác xây dựng đảng của Đảng bộ Sở Tài chính được tổ chức thực hiện theo Quy chế, Quy định, Điều lệ Đảng và sự chỉ đạo của Đảng uỷ Khối các cơ quan & Doanh nghiệp tỉnh./.