Thống kê truy cập

Trực tuyến : 11198
Đã truy cập : 62827348

Đảng ủy Sở Tài chính triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5/2022.

09/05/2022 17:15 Số lượt xem: 94

Ngày 06/5/2022, Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức sinh hoạt thường kỳ tháng 5/2022. Tham dự có đồng chí Nguyễn Kim Thoại, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, chủ trì; các đồng chí là Uỷ viên BCH Đảng bộ và Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở.

Tại Hội nghị tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Kết luận số 292-KL/TU ngày 06/12/2021 của Tỉnh ủy về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội năm 2022; Kết luận Hội nghị lần thứ 11 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 3 tháng đầu năm; giải pháp nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2022.


 

Toàn cảnh hội nghị

Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền kịp thời, sâu rộng các quy định, các văn bản chỉ đạo về công tác phòng chống dịch Covid-19; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác dân vận, dân chủ, thực hiện nếp sống văn minh văn hóa công sở và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng…

Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt định kỳ; tổng hợp báo cáo kết quả công tác kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai công tác kiểm tra giám sát  6 tháng cuối năm đảm bảo theo Kế hoạch đề ra.

Tổng kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách HCM" gắn Nghị quyết TW 4 khóa XII. Chi bộ tiếp tục triển khai sinh hoạt 04 chuyên đề/năm (01 quý/01 chuyên đề) với nội dung phù hợp nhiệm vụ chuyên môn cụ thể của từng chi bộ.

Chi bộ rà soát quần chúng ưu tú đề xuất kết nạp đảng viên chào mừng kỷ niệm 110 năm thành lập Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912-09/7/2022). Triển khai xây dựng Kế hoạch Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2022-2025.

Đối với công tác chuyên môn, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, như sau:

1. Tiếp tục triển khai nội dung Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 07/01/2022 của UBND tỉnh về những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết 02 ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022.

2. Tiếp tục thực hiện thẩm định quyết toán đơn vị cấp huyện; xét duyệt quyết toán các đơn vị dự toán cấp tỉnh và đơn vị hỗ trợ năm 2021.

3. Tham mưu quy định về điều hành tài chính ngân sách; đôn đốc triển khai các nhiệm vụ, đề án đã bố trí kinh phí thực hiện trong nhiệm vụ chung dự toán năm 2022 để đảm bảo tiến độ giải ngân.

4. Tổng hợp báo cáo nguồn lực, nhu cầu kinh phí phòng chống dịch Covid-19 năm 2021và báo cáo nguồn cải cách tiền lương chi cho công tác phòng chống dịch Covid-19 gửi Bộ Tài chính.

5.Tiếp tục đôn đốc chủ đầu tư giải ngân vốn đầu tư công, đề xuất thu hồi tạm ứng của các đơn vị. 

6. Tiếp tục rà soát thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP  ngày 31/12/2017 của Chính phủ khi có phương án của các đơn vị gửi đến. Triển khai phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý xe ô tô phục vụ công tác đảm bảo theo quy định.

7. Tiếp tục thực hiện Thanh tra năm 2022 theo kế hoạch đảm bảo thời gian quy định.

8. Thẩm định phương án giá đất, làm cơ sở trình UBND tỉnh xác định giá tính thu tiền sử dụng đất. Triển khai giải quyết những vướng mắc liên quan dự án xây dựng Trung tâm thương mại Hồng Kông, thành phố Từ sơn và triển khai các bước xây dựng cơ sở dữ liệu về giá trên địa tỉnh Bắc Ninh.

9. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện mua sắm tập trung năm 2022 của các cơ quan, đơn vị tránh dồn vào cuối năm.

10. Triển khai công tác quy hoạch cán bộ các chức danh lãnh đạo quản lý thuộc Sở Tài chính giai đoạn 2026-2031.

11.Triển khai các bước thực hiện “Niên giám Tài chính-Ngân sách tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016 – 2020”. Rà soát xây dựng phương án lập hồ sơ tài liệu lưu trữ của cơ quan và tài liệu lưu trữ lịch sử.

14. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm cải cách thủ tục hành chính; thực hiện chế độ báo cáo đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

15. Thực hiện một số nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất khác./.

Văn phòng Sở