Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2381
Đã truy cập : 65089283

Đảng ủy Sở Tài chính triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9/2021.

08/09/2021 16:42 Số lượt xem: 364

Ngày 08/9/2021, Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức sinh hoạt thường kỳ tháng 9/2021. Tham dự có đồng chí Nguyễn Kim Thoại, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, chủ trì; các đồng chí là Uỷ viên BCH Đảng bộ và Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở.

Tại buổi sinh hoạt, tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; chương trình hành động thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ (2020-2025); Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 27/9/2016 của UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp....

Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức sinh hoạt thường kỳ tháng 9/2021

Tiếp tục tuyên truyền kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kết quả phát triển kinh tế xã hội 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021; trong công tác phòng chống dịch Covid-19; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác dân chủ, dân vận; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và tuyên truyền các ngày lễ lớn trong tháng 9/2021.

Chi bộ tập trung sinh hoạt nhằm nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt định kỳ; triển khai công tác kiểm tra giám sát theo Điều lệ Đảng đảm bảo theo thời gian quy định; thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt Đảng theo điều lệ Đảng nhằm phát huy vai trò trách nhiệm của mỗi đảng viên thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" theo Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; Kế hoạch triển khai chuyên đề năm 2021 về “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực; tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” Tiếp tục tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo Kế hoạch số 56-KH/ĐU ngày 26/5/2021 của Đảng ủy Sở (mỗi chi bộ 4 chuyền đề/ năm); triển khai công tác kiểm tra giám sát theo kế hoạch năm 2021 đảm bảo theo quy định; chuẩn bị Hội thi báo cáo viên giỏi tổ chức vào ngày 11/9/2021 tại Đảng ủy Khối các Cơ quan & Doanh nghiệp tổ chức .

Triển khai các nội dung về Đề cương tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV; phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, ngày 16/8/2021; Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 về thi hành Điều lệ Đảng và Quy định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị....

Chuyển sinh hoạt tạm thời cho 03 đảng viên tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị tập  tập trung: đồng thời tiếp nhận 02 đảng viên sau khi hoàn thành khóa học Trung cấp lý luận chính trị tập trung về sinh hoạt tại Đảng bộ Sở; xác minh lý lịch kết nạp quần chúng ưu tú vào đảng theo quy định.

Đối với công tác tổ chức cán bộ thông qua Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức năm 2021. Thảo luận và thống nhất cơ cấu, điều kiện tiêu chuẩn và giới thiệu nhân sự đối với chức danh Trưởng phòng Quản lý ngân sách.

Công đoàn Sở phối hợp chi Đoàn thanh niên tham mưu với Lãnh đạo Sở tặng quà cho các cháu đạt giải trong các kỳ thi cấp tỉnh, huyện, quốc gia, quốc tế năm học 2020-2021 và đỗ Đại học năm 2021; tặng quà cho các cháu độ tuổi thiếu niên, nhi đồng nhân dịp tết Trung thu đảm bảo tiết kiệm hiệu quả.

Đối với công tác chuyên môn, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, như sau:

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh về những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết 02 ngày 01/01/2021 của Chính phủ, tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021.

Hướng dẫn các đơn vị xây dựng dự toán năm 2022 theo đúng nội dung tại Thông tư số 61/2021/TT-BTC ngày 26/7/2021 của Bộ Tài chính. Chuẩn bị số liệu giao số kiểm tra, hướng dẫn xây dựng dự toán thu chi ngân sách năm 2022 cho các Sở, ngành, các huyện, thành phố, thị xã.

Chuẩn bị tập trung thảo luận dự toán ngân sách năm 2022 với các đơn vị dự toán cấp 1 ngân sách cấp tỉnh và phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thành phố, thị xã; rà soát, chuẩn bị số liệu tổng hợp quyết toán ngân sách địa phương năm 2020.

Đôn đốc các đơn vị tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo chế độ quy định. Đồng thời tham mưu với UBND tỉnh kinh phí cho người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ.

Tiếp tục rà soát nguồn và nhiệm vụ chi, báo cáo UBND thu hồi dư dự toán không có khả năng giải ngân năm 2021, không đủ điều kiện chi chuyển nguồn để điều chỉnh dự toán.

Tiếp tục rà soát thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP  của Chính phủ.

Tiếp tục rà soát trình UBND tỉnh đánh giá tình hình thực hiện gói thầu mua sắm phần mềm quản lý tài sản, công đào tạo, chuyển đổi dữ liệu và duy trì sử dụng phần mềm quản lý tài sản 05 năm (2016-2021). Đồng thời, đề xuất phương án thuê, duy trì phần mềm quản lý tài sản cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh các năm tiếp theo.

Đẩy nhanh tiến độ mua sắm tài sản theo phương thức tập trung đảm bảo theo thời gian quy định; rà soát phần mềm cơ sở dữ liệu về Giá.

Đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công đã phân bổ năm 2021. Rà soát điều chỉnh bố trí nguồn kinh phí công trình chưa đủ điều kiện thanh toán cho cấp huyện đảm bảo theo quy định.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm cải cách thủ tục hành chính; hiện đại hóa công cụ quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ hướng tới sự hài lòng của các tổ chức và cá nhân đến liên hệ công tác; thực hiện hoàn thành nhiệm vụ UBND tỉnh giao theo đúng thời gian quy định.

Triển khai hướng dẫn, cài đặt, sử dụng hệ thống văn bản đi/đến theo phiên bản mới do Sở Thông tin truyền thông nâng cấp, đảm bảo xử lý văn bản được kịp thời.

Tiếp tục triển khai Kế hoạch phát động phong trào thi đua kỷ niệm 76 năm thành lập ngành Tài chính (28/8/1945-28/8/2021) và Quốc khánh 2/9, thời gian phát động đến hết ngày 30/9/2021.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; thực hiện hướng dẫn đối với toàn thể đảng viên và quần chúng về thông điệp 5K “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế”...

Tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất trong tháng 9/2021.

Văn phòng Sở