Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2540
Đã truy cập : 65090100

Công khai ngân sách nội bộ năm 2022

16/05/2022 14:58 Số lượt xem: 154

Công khai ngân sách nội bộ

TT

Số ký hiệu

Nội dung

Ngày đăng thông tin

Chi tiết

 

1

 

84/QĐ-STC

 

Công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Sở Tài chính

 

16/5/2022

 

Tải về

 

Phụ lục kèm theo Quyết định số 84/QĐ-STC ngày 16/5/2022 của Sở Tài chính

 

16/5/2022

 

Tải về

2

513/STC-VP

Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán NSNN giao đầu năm 2022

28/4/2022

 

Tải về

 

3

 

120/QĐ-STC

 

Quyết định công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2020 của Sở Tài chính

 

26/07/2021

 

Tải về

 

 

 

 

Phụ lục kèm theo Quyết định số 120/QĐ-STC ngày 26/7/2021 của Sở Tài chính Bắc Ninh

 

 

Tải về

 

4

 

362/QĐ-STC

 

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 của Sở Tài chính

 

31/12/2021

 

Tải về

 

 

 

 

Phụ lục kèm theo Quyết định số 362/QĐ-STC ngày 31/12/2021 của Sở Tài chính Bắc Ninh

 

 

Tải về; Biểu 02

 

5

 

 

Công khai thực hiện dự toán thu, chi Ngân sách nà nước Quý 1, 2, 3, 4 và 6 tháng năm 2021của Sở Tài chính

 

04/01/2022

 

Tải về

 

6

 

 

Công khai thực hiện dự toán thu, chi Ngân sách nà nước Quý 1, 2, 3, 4 và 6 tháng năm 2021 của Văn phòng Sở Tài chính

 

04/01/2022

 

Tải về