Thống kê truy cập

Online : 7312
Đã truy cập : 138547736

Lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh

12/04/2022 11:54 Số lượt xem: 17502

1. Đồng chí: Nguyễn Kim Thoại, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính.

       Sinh ngày 25/11/1963.     

      Quê quán : xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

Tóm tắt quá trình công tác:

Từ tháng/năm

Đến tháng/năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác

02/1982

05/1987

Bộ đội, Giáo viên trường xe Quân chủng Phòng không - Thượng sĩ.

06/1987

09/1991

Cán bộ Công ty thu mua hàng xuất khẩu huyện Gia Lương, Bắc Ninh.

10/1991

08/1999

Cán bộ phòng Tài chính Kế hoạch Gia Lương

09/1999

02/2001

Phó Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch huyện Gia Bình, Bắc Ninh.

03/2001

06/2002

Quyền Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch huyện Gia Bình, Bắc Ninh.

07/2002

07/2010

Trưởng phòng Tài chính kế hoạch huyện Gia Bình. Huyện ủy viên khóa 19 (nhiệm kỳ 2005-2010) tỉnh Bắc Ninh.

08/2010

11/2010

Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy Gia Bình tỉnh Bắc Ninh

12/2010

04/2014

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Gia Bình, Bắc Ninh.

05/2014

07/2014

Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gia Bình, Bắc Ninh

08/2014

06/2016

Bí thư Huyện ủy Gia Bình  (Từ tháng 02/2015 - Tỉnh ủy viên), Bắc Ninh.

06/2016

12/2019

Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gia Bình

01/2020

12/2020

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương

01/2021

 Đến nay

Tỉnh ủy vên, Giám đốc Sở Tài chính Bắc Ninh

2. Đồng chí Nguyễn Đình Huấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính.

      Sinh ngày 10/3/1974.

      Quê quán: Thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh..

Tóm tắt quá trình công tác:

Từ tháng/năm

Đến tháng/năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác

08/1983

12/1998

Cán bộ Chi cục thuế huyện Gia Lương, Bắc Ninh

01/1999

12/1999

Chi Cục phó, Chi Cục Thuế huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

01/2000

03/2003

Phó Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch huyện Lương tài, Bắc Ninh

04/2003

10/2003

Trưởng phòng, Tài chính Kế hoạch huyện Lương Tài, Bắc Ninh

11/2003

9/2013

Trưởng phòng Quản lý Giá, Sở Tài chính, Bắc Ninh

10/2013

Đến nay

Phó Giám đốc Sở Tài chính, Bắc Ninh

3. Đồng chí: Đỗ Thị Thu Trang, Phó Giám đốc Sở Tài chính.

     Sinh ngày 29/8/1974.

     Quê quán: Xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Tóm tắt quá trình công tác:

Từ tháng/năm

Đến tháng/năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác

01/1994

11/1995

Cán bộ phòng Tài vụ, Sở y tế Hà Bắc

12/1995

12/1996

Cán bộ phòng quản lý công sản, Sở Tài chính Hà Bắc

01/1997

10/2003

Cán bộ phòng Quản lý công sản, Sở Tài chính Bắc Ninh

11/2003

02/2013

Phó trưởng phòng Đầu tư, Sở Tài chính Bắc Ninh

03/2013

7/2018

Trưởng phòng Tài chính đầu tư, Sở Tài chính Bắc Ninh

8/2020

Đến nay

Phó Giám đốc, Sở Tài chính Bắc Ninh

 

(Nội dung chi tiết phân công lãnh đạo Sở phụ trách)