Thống kê truy cập

Trực tuyến : 10134
Đã truy cập : 62825232

Phó Chủ tịch Ngô Tân Phượng, dự sinh hoạt tại chi bộ Quản lý Giá thuộc Đảng bộ Sở Tài chính.

06/05/2022 08:31 Số lượt xem: 182

Chiều 05/5/2022, đồng chí Ngô Tân Phượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về dự sinh hoạt tại chi bộ Quản lý Giá thuộc Đảng bộ Sở Tài chính. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Kim Thoại, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính.

Chi bộ Quản lý Giá có 07 đảng viên; trong 4 tháng đầu năm, chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát đảng viên  và tổ chức sinh hoạt định kỳ đảm bảo theo quy định; sinh hoạt 01 chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 và thường xuyên nắm bắt tư tưởng đảng viên, từ đó có những giải pháp để mỗi đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao....


 

Toàn cảnh hội nghị

Về nhiệm vụ tháng 5/2022, chi bộ tiếp tục nắm bắt tình hình giá cả thị trường các mặt hàng tiêu dùng; thẩm định phương án giá đất, làm cơ sở trình UBND tỉnh xác định giá tính thu tiền sử dụng đất; triển khai các bước xây dựng cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; thực hiện định giá trong tố tụng hình sự; rà soát công tác quy hoạch cán bộ giai đoạn 2026 - 2031; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và sinh hoạt định kỳ đảm bảo theo quy định. Đồng thời, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2022 và tổ chức tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ trong tháng...

Đảng viên chi bộ thảo luận, báo cáo những thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Trong thời gian tới, chi bộ mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, Đảng ủy và Lãnh đạo Sở Tài chính để chi bộ Quản lý Giá, toàn thể đảng viên, quần chúng luôn nỗ lực, cố gắng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Kim Thoại, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh ghi nhận và biểu dương tinh thần nghiêm túc, tích cực của các đảng viên; đánh giá cao chất lượng buổi sinh hoạt, đảm bảo đúng Điều lệ Đảng. Đồng thời thông tin nhanh tình hình thu, chi ngân sách 4 tháng đầu năm 2022; công tác phòng chống dịch của tỉnh Bắc Ninh; chuẩn bị số liệu làm việc đoàn kiểm tra, giám sát đảm bảo chất lượng, hiệu quả; thực hiện báo cáo kết luật sau thanh tra, kiểm tra. Bên cạnh đó, động viên đảng viên tư tưởng, ổn định, đoàn kết thống nhất hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

Phát biểu chỉ đạo đồng chí Ngô Tân Phượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thống nhất nội dung do chi bộ trình bày, các ý kiến thảo luận và ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Kim Thoại.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ với chi bộ đã có biến động về con người, Đảng ủy cần có sự quan tâm động viên, nắm bắt tư tưởng đảng viên của chi bộ. Đồng thời biểu dương chi bộ đã bám sát Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 về nội dung sinh hoạt chi bộ và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ để buổi sinh hoạt chi bộ đạt kết quả cao.

Trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu chi bộ tiếp tục tập trung bám sát nhiệm vụ, từ đó tham mưu với Đảng ủy, Lãnh đạo Sở làm tốt công tác quản lý giá trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt các kết luận về thanh tra, kiểm tra về đất đai... phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nâng cao chất lượng hoạt động trên các mặt công tác Đảng nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng ủy và Lãnh đạo Sở giao./.

Văn phòng Sở