Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3945
Đã truy cập : 65093763

Quy định định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

30/05/2019 15:30 Số lượt xem: 39

Ngày 27.5.2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Theo đó, Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh như sau:

1. Hệ số điều chỉnh giá đất ở:

 - Đất ở đô thị:

     + Hệ số điều chỉnh bằng 1,5 lần đối với các phường thuộc thành phố Bắc Ninh.

     + Hệ số điều chỉnh bằng 1,4 lần đối với các phường thuộc thị xã Từ Sơn.

     + Hệ số điều chỉnh bằng 1,3 lần đối với các thị trấn.

- Đất ở ven trục quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện ngoài đô thị: Hệ số điều chỉnh bằng 1,3 lần.

- Đất ở nông thôn:

     + Hệ số điều chỉnh bằng 1,2 lần đối với các xã thuộc thành phố Bắc Ninh.

     + Hệ số điều chỉnh bằng 1 lần đối với các xã còn lại.

2. Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp ngoài các khu công nghiệp hệ số điều chỉnh bằng 1 lần.

3. Đất thương mại, dịch vụ hệ số điều chỉnh là:

- Đất thương mại, dịch vụ tại đô thị:

     + Hệ số điều chỉnh bằng 1,5 lần đối với các phường thuộc thành phố Bắc Ninh.

     + Hệ số điều chỉnh bằng 1,4 lần đối với các phường thuộc thị xã Từ Sơn.

     + Hệ số điều chỉnh bằng 1,3 lần đối với các thị trấn.

- Đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn:

     + Hệ số điều chỉnh bằng 1,2 lần đối với các xã thuộc thành phố Bắc Ninh.

     + Hệ số điều chỉnh bằng 1 lần đối với các xã còn lại.

Các hệ số điều chỉnh trên tương ứng với giá các loại đất ghi trong Bảng giá đất cùng loại tại Quyết định số 552/2014/QĐ/UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 05 năm (2015-2019).

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/6/2019.

 (Chi tiết Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND)

Văn phòng Sở