Thống kê truy cập

Online : 7034
Đã truy cập : 131680402

Sở Tài chính triển khai quy chế và hướng dẫn xét tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”, “Công dân Bắc Ninh ưu tú”.

20/10/2023 17:18 Số lượt xem: 285

Nhằm kịp thời ghi nhận, tôn vinh cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội theo Công văn số 1187/CV-MTTQ-BTT ngày 13/10/2023 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh về triển khai Quy chế xét tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”, “Công dân Bắc Ninh ưu tú”.

Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị triển khai tuyên truyền, phổ biến Quy chế xét tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”, “Công dân Bắc Ninh ưu tú” được ban hành kèm theo các Quyết định số 233/QĐ-MTTQ-BTT và Quyết định số 234/QĐ-MTTQ-BTT ngày 05/10/2023 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh.

Tiến hành lựa chọn, đề xuất giới thiệu cá nhân tiêu biểu xuất sắc, đáp ứng đủ các tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”, “Công dân Bắc Ninh ưu tú” theo quy định. Cụ thể:

1. Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”.

Danh hiệu “Người tốt, việc tốt” xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

- Có những hành động đẹp, việc làm tốt, mang lại lợi ích cho người dân, cơ quan, đơn vị, cộng đồng và xã hội; có tính nêu gương lan tỏa cộng đồng.

Hành động đẹp, việc làm tốt được hiểu là những hành động, việc làm không thuộc chức trách, nhiệm vụ được giao, không vì quyền lợi của bản thân và người thân; những hành động, việc làm bình dị nhỏ bé, nảy sinh trong cuộc sống hằng ngày nhưng thiết thực, thể hiện lòng nhân ái, tính nhân văn và trách nhiệm với tập thể, cộng đồng, xã hội; có tác dụng nêu gương, lôi cuốn mọi người cùng làm theo.

2. Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Công dân Bắc Ninh ưu tú”.

2.1. Tiêu chuẩn chung:

- Có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu nhất các lĩnh vực: lao động, sản xuất, kinh doanh; công dân, nông dân , trí thức, doanh nhân; quản lý nhà nước, công tác Đảng, Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội; quốc phòng, an ninh; khoa học công nghệ; bảo vệ môi trường; văn hóa, nghệ thuật…..các thành tích phải có đóng góp thiết thực, quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bắc Ninh. Có phẩm chất đạo đức trong sáng, tận tụy, trung thực, là tấm gương sáng để mọi người học tập, noi theo.

- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gương mẫu trong xây dựng văn hóa tại đơn vị, gia đình và nơi cư trú.

- Ưu tiên những cá nhân đã được UBND tỉnh hoặc Bộ, ngành Trung ương tặng Bằng khen.

- Thành tích cá nhân tham gia xét tặng được tính trong 03 năm liên tục, liền kề trước thời điểm xét tặng.

2.2. Tiêu chuẩn cụ thể:

Ngoài các tiêu chuẩn chung quy định, cá nhân là công chức, viên chức, người lao động có thành tích đặc biệt, xuất sắc nhất, đảm bảo các tiêu chí sau:

- Có sáng kiến đem lại hiệu quả cao trong lĩnh vực công tác được Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh công nhận.

- Gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động, trong việc: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

- Có tinh thần đoàn kết, ý thức tổ chức kỷ luật, có ý thức trách nhiệm với tập thể, với cộng đồng; có tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, được đồng nghiệp tín nhiệm.

3. Các phòng, đơn vị gửi báo cáo và lập danh sách, hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”, “Công dân Bắc Ninh ưu tú” về Văn phòng Sở trước ngày 03/11/2023.

( Quy chế kèm theo).

Văn phòng Sở