Thống kê truy cập

Online : 6574
Đã truy cập : 138542969

Tình hình thu chi NSNN tháng 2/2024 .

28/02/2024 09:21 Số lượt xem: 176

Theo số liệu báo cáo, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 02/2024 ước 1.660 tỷ đồng, giảm 73,3% so với tháng trước, giảm 9,9% so với tháng 02/2023. Tính 2 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước ước 7.879 tỷ đồng, tăng 11,4% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa ước 6.543 tỷ đồng, tăng 9,4%; thu hải quan ước 1.336 tỷ đồng, tăng 22,6%.

Chi ngân sách địa phương tháng 02/2024 ước 1.111 tỷ đồng, tăng 19,5% so với tháng trước và giảm 47,3% so với tháng 02/2023. Tính 2 tháng đầu năm, tổng chi ngân sách ước 2.041 tỷ đồng, giảm 34,1% so với cùng kỳ; trong đó chi đầu tư phát triển ước 808 tỷ đồng, giảm 56,2%.

Văn phòng Sở