Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3815
Đã truy cập : 65093739

Trung tâm Tư vấn dịch vụ Quản lý tài chính và tài sản công

06/06/2018 09:53 Số lượt xem: 454
 
TRUNG TÂM
TƯ VẤN DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN CÔNG

 
Địa chỉ: Số nhà 04 - Đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.

 
                        Điện Thoại: 02223.822.922, 02223.870.890 
 
                        Email: ttqltsbds.stc@bacninh.gov.vn

 

1. Chức năng, nhiệm vụ
   Thực hiện chức năng, nhiệm vụ do UBND tỉnh quy định và nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao

2. Danh sách Cán bộ, viên chức trung tâm:

 

STT

Họ tên

Chức vụ

Email

1

Trương Quang Chiến GIám đốc Trung tâm tqchien.stc@bacninh.gov.vn

2

Đặng Văn Sơn

Phó giám đốc Trung tâm

dvson.stc@bacninh.gov.vn

3 Nguyễn Thị Bắc Hà Kế toán

ntbha.stc@bacninh.gov.vn

4

Vũ Thị Thu Trang Cán bộ vttrang.stc@bacninh.gov.vn

5

Lưu Thị Huyền Cán bộ lthuyen.stc@bacninh.gov.vn

6

Nguyễn Thị Nga Cán Bộ ntnga.stc@bacninh.gov.vn

7

Lê Công Đạt Cán bộ lcdat.stc@bacninh.gov.vn

8

Chu Đức Dũng Cán bộ cddung.stc@bacninh.gov.vn

9

Nguyễn Thúy Hạnh Cán bộ nthanh.stc@bacninh.gov.vn

10

Nguyễn Nghĩa Phong Cán bộ nnphong.stc@bacninh.gov.vn

11

Nguyễn Thị Thùy Cán bộ ntthuy1.stc@bacninh.gov.vn

12

Nguyễn Đức Việt Anh Cán bộ ndvanh.stc@bacninh.gov.vn

13

Vũ Thị Hoài Trang Cán bộ vthtrang.stc@bacninh.gov.vn