Văn bản quy phạm pháp luật

Các khoản trừ bảo hiểm của Cán bộ không chuyên trách cấp xã
Số ký hiệu 1601/STC-QLNS Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 30/10/2023 Người ký Nguyễn Kim Thoại
Lĩnh vực Câu hỏi File đính kèm
Nội dung Các khoản trừ bảo hiểm của Cán bộ không chuyên trách cấp xã