Văn bản quy phạm pháp luật

Mua sắm thiết bị phục vụ triển khai Đề án 06
Số ký hiệu 1714/STC-QLNS Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 16/11/2023 Người ký Nguyễn Kim Thoại
Lĩnh vực Chương trình, Dự án File đính kèm
Nội dung Mua sắm thiết bị phục vụ triển khai Đề án 06