Văn bản quy phạm pháp luật

V/v triển khai đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC Sở Tài chính năm 2023
Số ký hiệu 1685/STC-VP Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 10/11/2023 Người ký Nguyễn Kim Thoại
Lĩnh vực Chương trình, Dự án File đính kèm
Nội dung V/v triển khai đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC Sở Tài chính năm 2023