Văn bản quy phạm pháp luật

Thuyết minh quyết toán ngân sách năm 2022
Số ký hiệu 180/BC-STC Hình thức văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 09/11/2023 Người ký Nguyễn Kim Thoại
Lĩnh vực Chương trình, Dự án File đính kèm
Nội dung Thuyết minh quyết toán ngân sách năm 2022