Văn bản quy phạm pháp luật

V/v rà soát nội dung TTHC được cung cấp dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh
Số ký hiệu 1650/STC-VP Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 06/11/2023 Người ký Đỗ Thị Thu Trang
Lĩnh vực Chương trình, Dự án File đính kèm
Nội dung V/v rà soát nội dung TTHC được cung cấp dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh