Văn bản quy phạm pháp luật

Tham gia Hội đồng thẩm định mua hiện vật Bảo tàng công lập tỉnh Bắc Ninh
Số ký hiệu 1635/STC-QLCS&DN Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 06/11/2023 Người ký Nguyễn Kim Thoại
Lĩnh vực Chương trình, Dự án File đính kèm
Nội dung Tham gia Hội đồng thẩm định mua hiện vật Bảo tàng công lập tỉnh Bắc Ninh