Văn bản quy phạm pháp luật

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ của Tiểu ban An toàn, An ninh mạng
Số ký hiệu 1632/STC-QLNS Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 06/11/2023 Người ký Nguyễn Kim Thoại
Lĩnh vực Chương trình, Dự án File đính kèm
Nội dung Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ của Tiểu ban An toàn, An ninh mạng