Văn bản quy phạm pháp luật

báo cáo tình hình thực hiện Đề án không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu 1676/STC-QLNS Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 09/11/2023 Người ký Nguyễn Kim Thoại
Lĩnh vực Chương trình, Dự án File đính kèm
Nội dung báo cáo tình hình thực hiện Đề án không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh