Văn bản quy phạm pháp luật

Đôn đốc việc thu hồi tạm ứng và rà soát nhu cầu bổ sung vốn của các dự án sử dụng vốn đầu tư công ngân sách cấp tỉnh quản lý
Số ký hiệu 235/STC-TCĐT Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 20/02/2024 Người ký Nguyễn Kim Thoại
Lĩnh vực Chương trình, Dự án File đính kèm
Nội dung Đôn đốc việc thu hồi tạm ứng và rà soát nhu cầu bổ sung vốn của các dự án sử dụng vốn đầu tư công ngân sách cấp tỉnh quản lý