Giới thiệu chung Sở Tài chính Bắc Ninh

23/07/2019 16:19 Số lượt xem: 20675

Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về tài chính; ngân sách nhà nước; thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; tài sản nhà nước; các quỹ tài chính nhà nước; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; kế toán; kiểm toán độc lập; lĩnh vực giá và các hoạt động dịch vụ tài chính tại địa phương theo quy định của pháp luật.

Sở Tài chính chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh; đồng thời, chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Tài chính.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Số 4, đường Lý Thái tổ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

ĐT: 02223.822396; Fax:  02223.823219; Email: stc@bacninh.gov.vn