Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 948
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 25/TTr-STC Phương án phân bổ và sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2022 Quản lý Ngân sách 22/03/2023
2 329/STC-QLNS Tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2023 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Bắc Ninh Quản lý Ngân sách 21/03/2023
3 335/STC-TCĐT Tham gia ý kiến dự thảo Biên bản làm việc của Ban Chỉ đạo triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội Đầu tư 21/03/2023
4 337/STC-QLCS&TCDN Ý kiến hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách QLCS - Tài chính Doanh nghiệp 21/03/2023
5 43/BC-STC Báo cáo kết quả công tác tháng 3/2023 Văn phòng 17/03/2023
6 21/TTr-STC Tờ trình đề nghị ban hành tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng QLCS - Tài chính Doanh nghiệp 16/03/2023
7 319/STC-QLG Phương án giá đất cụ thể làm căn cứ để bồi thường bằng đất ở và giao đất tái định cư tại DA ĐTXD hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở tái định cư xã Đông Thọ, huyện Yên Phong QL giá 16/03/2023
8 41/BC-STC Báo cáo công tác cải cách hành chính quý 1/2023 Văn phòng 15/03/2023
9 308/STC-QLNS Rà soát, bổ sung các đề án, kế hoạch thực hiện vào dự thảo Chương trình hành động thực hiện Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Quản lý Ngân sách 15/03/2023
10 287/STC-QLG Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của ngành liên quan đến xử lý ô nhiễm môi trường QL giá 13/03/2023
11 34/BC-STC Báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TU ngày 29/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Văn phòng 10/03/2023
12 268/STC-QLNS Hướng dẫn chuyển nguồn KP thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 Quản lý Ngân sách 09/03/2023
13 32/BC-STC Báo cáo giá thị trường tháng 02-2023 QL giá 08/03/2023
14 254/STC-QLNS Trả lời công dân thông qua Cổng Thông tin điện tử Câu hỏi 07/03/2023
15 220/STC-QLG Trả lời Đơn đề nghị bà Trần Thị Oanh trả lời câu hỏi 01/03/2023
16 175/STC-QLNS Tham gia ý kiến dự thảo về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển đất Quản lý Ngân sách 23/02/2023
17 180/STC-TCĐT Tham gia ý kiến thẩm định điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện dự án khác hoàn trả vốn dự án theo hình thức hợp đồng BT. Chương trình, Dự án 23/02/2023
18 26/BC-STC Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế Thanh tra 23/02/2023
19 64/TB-STC Thông báo các khoản chi không tự chủ theo nội dung công việc trong dự toán giao năm 2023 Hành chính Sự nghiệp 22/02/2023
20 66/TB-STC Các khoản chi không tự chủ theo nội dung công việc trong dự toán năm 2023 Hành chính Sự nghiệp 22/02/2023
Trang 1/48|<<123456>>|