Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 1256
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 578/STC-TTr Trả lời câu hỏi phản án kiến nghị của công dân Câu hỏi 19/04/2024
2 552/STC-QLNS V/v trả lời công dân thông qua Cổng Thông tin điện tử (Thu nhập tăng thêm) QLNS 15/04/2024
3 55/BC-STC Báo cáo công khai ngân sách quý I năm 2024 Chương trình, Dự án 08/04/2024
4 454/STC-QLNS Chế độ chính sách Câu hỏi 01/04/2024
5 423/STC-QLG Trả lời công dân trên cổng thông tin điển tử về môi trường tại KCN Đại Đồng, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du (lần 6) Câu hỏi 26/03/2024
6 394/STC-TCĐT Trả lời câu hỏi cầu kênh vàng khi nào khởi công Câu hỏi 20/03/2024
7 369/STC-QLG Trả lời công dân trên cổng thông tin điển tử về môi trường tại KCN Đại Đồng, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du Câu hỏi 15/03/2024
8 359/STC-QLG Đăng tải dự thảo văn bản quy phạm pháp luật Chương trình, Dự án 13/03/2024
9 323/STC-QLG Trả lời công dân trên cổng thông tin điển tử về môi trường tại xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du (lần 5) Chương trình, Dự án 05/03/2024
10 322/STC-TTr Trả lời công dân trên cổng thông tin điện tử về phản ánh trường Tiều học Võ Cường 2 thu tiền ăn bán trú của học sinh Câu hỏi 05/03/2024
11 265/STC-QLCS&DN Trả lời công dân thông qua Cổng Thông tin điện tử về xây dựng "Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công" Câu hỏi 23/02/2024
12 261/STC-VP Triển khai đảm bảo an toàn thông tin trong cơ quan Nhà nước Chương trình, Dự án 23/02/2024
13 260/STC-VP Tuyên truyền triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024. Chương trình, Dự án 23/02/2024
14 252/STC-VP V/v hướng dẫn tổng kết công tác Thi đua, Khen thưởng Bộ Tài chính năm 2023 Chương trình, Dự án 22/02/2024
15 259/STC-TTr V/v xây dựng Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024. Chương trình, Dự án 22/02/2024
16 258/STC-QLG Ý kiến của STC gửi công dân trên cổng thông tin điển tử về môi trường tại xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du (lần 4) Câu hỏi 22/02/2024
17 244/STC-TCĐT Chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn Công tác của các Thành viên Chính phủ làm việc với các địa phương Chương trình, Dự án 21/02/2024
18 24/BC-STC Báo cáo kết quả công tác tháng 02/2024 Chương trình, Dự án 20/02/2024
19 235/STC-TCĐT Đôn đốc việc thu hồi tạm ứng và rà soát nhu cầu bổ sung vốn của các dự án sử dụng vốn đầu tư công ngân sách cấp tỉnh quản lý Chương trình, Dự án 20/02/2024
20 236/STC-VP V/v báo cáo số liệu chỉ tiêu chuyển đổi số tháng 02/2024 Chương trình, Dự án 20/02/2024
Trang 1/63|<<123456>>|