Thống kê truy cập

Online : 7392
Đã truy cập : 131695360

Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023 của Khối thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp.

01/12/2023 13:50 Số lượt xem: 178

Chiều ngày 30/11/2023 tại Cục Quản lý thị trưởng, Khối thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp (Khối tham mưu tổng hợp) tổng kết phong trào thi đua năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Giáo, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Trưởng khối tham mưu tổng hợp; cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Nhật Hạ, Ủy viên thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ. Tham dự Hội nghị có các đồng chí là Lãnh đạo, cán bộ phụ trách trực tiếp công tác thi đua khen thưởng của 11 đơn vị thành viên trong Khối tham mưu tổng hợp.

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021-2025. Dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó đoán định; hậu quả đại dịch Covid-19 trên toàn cầu còn phải khắc phục. Trong nước, nền kinh tế chịu sức ép lạm phát, tỷ giá, lãi suất gia tăng; giá nhiều yếu tố đầu vào, chi phí sản xuất kinh doanh có xu hướng tăng; thị trường xuất, nhập khẩu lớn bị thu hẹp; khả năng cạnh tranh và sức chống chịu của nền kinh tế còn hạn chế; dịch bệnh, biến đổi khí hậu, thiên tai tiếp tục diễn biến bất thường, ảnh hưởng nặng nề hơn.

Hưởng ứng phong trào thi đua do UBND tỉnh phát động theo Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 19/4/2023 của UBND tỉnh; các cơ quan trong Khối tham mưu tổng hợp tổ chức đăng ký thi đua và ký Giao ước thi đua năm 2023. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, theo Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/01/2023 của UBND tỉnh về những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; các đơn vị thực hiện tốt các nội dung thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; tiếp tục triển khai, thực hiện các phong trào thi đua “Bắc Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”; Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; Phong trào “Doanh nghiệp Bắc Ninh hội nhập và phát triển”; Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bắc Ninh thi đua thực hiện văn hóa công sở”, và Phong trào của tỉnh năm 2023 “Đẩy mạnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; Nâng cao đạo đức công vụ, tập trung phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị và văn hóa, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”. Đồng thời, tiếp tục triển khai và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị vềĐẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” từ đó mỗi cá nhân có những giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, Khối tham mưu tổng hợp tích cực, chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được giao của mỗi đơn vị, cụ thể về cơ chế chính sách; điều hành thu chi ngân sách, quản lý đầu tư công và các giải pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ... Chủ động trong việc tiếp nhận, nắm bắt thông tin để hỗ trợ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của người dân và doanh nghiệp hướng đến mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh, xây dựng hình ảnh địa phương, cải thiện các chỉ số về chất lượng quản trị địa phương, nhằm thực hiện có hiệu quả góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Nhật Hạ đánh giá cao sự nỗ lực của Khối tham mưu tổng hợp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và triển khai các phong trào thi đua góp phần ổn định và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng thời, đề nghị các Khối tham mưu tổng hợp tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Bên cạnh đó, đồng chí nhấn mạnh điều kiện tiêu chuẩn để Khối tham mưu tổng hợp lựa chọn các tập thể có nhiều thành tích đề nghị khen thưởng trong năm 2023.

Hội nghị, thống nhất bình xét và đề nghị tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng như sau:

1. Cờ thi đua của Chính phủ: Sở Tài chính.

2. Cờ thi đua của UBND tỉnh: Sở Khoa học & Công nghệ và Văn phòng UBND tỉnh.

3. Bằng khen của UBND tỉnh: Cục Hải quan; Cục Quản lý thị trường; Kho bạc nhà nước; Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội & HĐND; Sở Kế hoạch & Đầu tư.

Năm 2024, Khối tham mưu tổng hợp tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng được giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh giao. Trong đó, phấn đấu trên 90% các chi bộ, đảng bộ trong Khối đạt danh hiệu “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; cơ quan đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh”; các đoàn thể chính trị đạt danh hiệu “Đoàn thể vững mạnh toàn diện”; 90% trở lên cán bộ, công chức, viên chức đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến", trong đó, có 15% đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở".....

Tại Hội nghị, Khối tham mưu tổng hợp thống nhất bầu Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội & HĐND tỉnh làm Trưởng Khối năm 2024./.

 Một số hình ảnh tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng của Khối năm 2023


 


 


 

Văn phòng Sở