Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4121
Đã truy cập : 65091780

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức năm 2021 của Sở Tài chính.

10/09/2021 10:02 Số lượt xem: 276

Ngày 10/9/2021, Sở Tài chính ban hành Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức năm 2021.

Mục đích của kế hoạch nhằm tạo điều kiện cho công chức được đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, bảo đảm tính kế cận lâu dài; chống biểu hiện bảo thủ, trì trệ đối với công chức khi làm một công việc, công tác tại một vị trí quá lâu. Bố trí công chức tại các phòng thuộc Sở phù hợp với Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Đồng thời, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là một trong những biện pháp nhằm phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan,có liên quan đến việc quản lý ngân sách, tài sản của Nhà nước; nhằm nâng cao năng lực công tác cho công chức tạo điều kiện cho mỗi cá nhân am hiểu các nghiệp vụ chuyên môn khác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác là quy định bắt buộc, áp dụng đối với tất cả công chức được bố trí vào các vị trí thuộc lĩnh vực, ngành nghề quy định Điều 36 Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ, cụ thể: công tác quản lý ngân sách tài sản nhà nước; công tác tổ chức; xây dựng cơ bản; các hoạt động Thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại…

Chuyển đổi vị trí công tác cùng chuyên môn, nghiệp vụ từ bộ phận này sang bộ phận khác trong cơ quan, tổ chức; giữa các lĩnh vực địa bàn được phân công theo dõi, phụ trách, quản lý.

Chuyển đổi vị trí công tác được thực hiện bằng văn bản điều động, bố trí, phân công nhiệm vụ đối với với người có chức vụ quyền hạn theo quy định của pháp luật.

Thời hạn định kỳchuyển đổi vị trí công tác là từ 02 năm đến 05 năm theo đặc thù của từng ngành, lĩnh vực.

Kế hoạch dự kiến thời gian thực hiện và số lượng chuyển đổi vị trí trong cùng phòng, đơn vị và chuyển đổi vị trí công tác giữa các phòng, đơn vị trong phạm vi quản lý của cơ quan.

Việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức phải được tiến hành theo định kỳ; đảm bảo dân chủ, khách quan, công tâm, dân chủ và khoa học; phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ và không làm xáo trộn sự ổn định trong cơ quan; đảm bảo sự đoàn kết và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh và phát triển./.

Văn phòng Sở