Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2633
Đã truy cập : 65090177

Nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

11/05/2022 13:53 Số lượt xem: 99

Xác định việc cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mang lại nhiều lợi ích thiết thực, giúp người dân, doanh nghiệp thuận tiện trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên nhiều lĩnh vực. Trong thời gian qua, Sở Tài chính đã triển khai giải pháp tăng cường hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, góp phần tạo hiệu quả tích cực trong công tác giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng chính quyền điện tử.

Tính đến thời điểm hiện tại, Sở Tài chính có 38/42 thủ tục thuộc chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền giải quyết của Sở (trong đó: 27 TTHC lĩnh vực Quản lý công sản, 05 TTHC lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp; 04 TTHC lĩnh vực Quản lý giá;  01 TTHC lĩnh vực Quản lý ngân sách và 01 TTHC lĩnh vực Tin học thống kê).

Số TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là 34 TTHC cấp tỉnh (trong đó: 25 TTHC lĩnh vực Quản lý công sản, 05 TTHC lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp; 02 TTHC lĩnh vực Quản lý giá;  01 TTHC lĩnh vực Quản lý ngân sách và 01 TTHC lĩnh vực Tin học thống kê). Mức độ 3 là 01 TTHC lĩnh vực Quản lý giá.

Một số khái niệm cơ bản về dịch vụ công:

1. Dịch vụ hành chính công là: những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước (hoặc tổ chức, doanh nghiệp được ủy quyền) có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý.

2. Dịch vụ công trực tuyến là: dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

3. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin về quy trình, thủ tục; hồ sơ; thời hạn; phí và lệ phí thực hiện dịch vụ.

4. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

5. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

6. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) qua dịch vụ Bưu chính công ích khi nhận kết quả tại nhà. Việc trả kết quả có thể được thực hiện tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ hoặc gửi qua dịch vụ Bưu chính công ích đến người sử dụng (theo yêu cầu của tổ chức, công dân).

Lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tạo điều kiện tổ chức và cá nhân tiết kiệm thời gian, công sức, cắt giảm các chi phí đi lại, chi phí văn phòng phẩm, chi phí nhân công .... bên cạnh đó còn giảm áp lực giấy tờ công việc đem lại hiệu quả kinh tế cho cả người sử dụng dịch vụ và cơ quan cung cấp dịch vụ.Tính minh bạch của cũng được nâng lên, việc giải quyết TTHC được đảm bảo công khai, minh bạch hồ sơ, thủ tục.

Để dịch vụ công trực tuyến tiếp tục phát huy được hiệu quả, thực chất phục vụ lợi ích của tổ chức và cá nhân; trong thời gian tới, Sở Tài chính tiếp tục đẩy mạnh công tác số hóa và kết nối, chia sẻ, kế thừa dữ liệu TTHC trên môi trường điện tử; phấn đấu tăng đến mức tối đa dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4... Qua qua đó, góp phần cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, từng bước xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại./.

Văn phòng Sở