Thống kê truy cập

Online : 4645
Đã truy cập : 119517611

Sở Tài chính tổ chức hội nghị công tác cải cách hành chính năm 2023

06/11/2023 14:23 Số lượt xem: 189

Sáng ngày 03/11/2023, Sở Tài chính tổ chức hội nghị công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 với chủ đề "Đẩy mạnh cải cách tài chính công, nâng cao chất lượng công chức, viên chức gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, góp phần nâng cao Chỉ số CCHC tỉnh Bắc Ninh".

Dự hội nghị, về phía đại biểu khách mời, có Tiến sĩ Nguyễn Phương Bắc - Viện trưởng Viện nghiên cứu Phát triển KTXH tỉnh; đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Nội vụ; Tư pháp; Thanh tra tỉnh; Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Trung tâm Hành chính công tỉnh; đại diện Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc các Sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Nội vụ; Thông tin và Truyền thông; Y tế; Giáo dục và đại diện Lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố.


Tiến sĩ Nguyễn Phương Bắc, Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển KTXH báo cáo nội dung "Động lực mới trong CCHC ngành tài chính".

Về phía Sở Tài chính, có Tiến sĩ Đỗ Thị Thu Trang, Phó Giám đốc Sở; các đồng chí Trưởng phòng, phó Trưởng phòng và công chức phụ trách CCHC các phòng, đơn vị thuộc Sở; phóng viên Báo, Đài PT-TH tỉnh Bắc Ninh dự và đưa tin.


Tiến sĩ Đỗ Thị Thu Trang, Phó Giám đốc Sở phát biểu khai mạc hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Tiến sĩ Nguyễn Phương Bắc báo cáo về nội dung "Động lực mới trong CCHC ngành tài chính". Với bài trình bày sâu sắc và ý nghĩa, Tiến sĩ Nguyễn Phương Bắc đi từ vấn đề chung về CCHC quốc gia đến chiến lược của tỉnh trong công tác CCHC, cải cách TTHC, về văn hóa, con người Bắc Ninh, về văn hóa công vụ và chất lượng quản trị. Trên cơ sở đó, phân tích, đánh giá cụ thể kết quả đạt được của ngành tài chính trong công tác CCHC, những khó khăn trong CCHC ngành tài chính thời gian qua,... Từ đó, đưa ra các giải pháp, chuỗi hành động, trong đó cốt lõi là nâng cao năng lực cán bộ và khẳng định tính tiên phong luôn luôn là yếu tố quan trọng trong bất kỳ giai đoạn nào, đó chính là yếu tố quan trọng, là động lực trong CCHC ngành tài chính tỉnh Bắc Ninh.

Tiếp đó, Tiến sĩ Đỗ Thị Thu Trang báo cáo về "Kết quả thực hiện công tác cải cách tài chính công năm 2022, những tháng đầu năm 2023 và giải pháp thực hiện cho các năm tiếp theo", thời gian qua Sở Tài chính đã phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu với UBND tỉnh đẩy mạnh phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi giữa các cấp chính quyền địa phương; hoàn thiện các chế độ, định mức phân bổ, định mức chi tiêu; tăng cường công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách, ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách ở các cấp, ...những kết quả đạt được trong công tác cải cách tài chính công đã góp phần quản lý, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả NSNN, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, xử lý được các vấn đề cấp bách về thiên tai dịch bệnh và đẩy mạnh hội nhập kinh tế....Song, bên cạnh đó, công tác cải cách tài chính công của tỉnh còn một số nội dung chưa đạt yêu cầu đề ra, bị trừ nhiều điểm trong lĩnh vực này. Báo cáo cũng đã đưa ra một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm cải cách tài chính công thời gian tới:

Thứ nhất, tổ chức điều hành, quản lý chi ngân sách Nhà nước theo dự toán, đúng chế độ, tiêu chuẩn định mức, phân cấp quản lý ngân sách, phân cấp quản lý dự án đầu tư công, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định; nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước.

Các địa phương thường xuyên cập nhật tiến độ thu chi ngân sách; chủ động sử dụng dự phòng, các nguồn lực hợp pháp của địa phương để xử lý các nhiệm vụ chi phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và các nhiệm vụ chi quan trọng, cấp bách, đột xuất phát sinh theo quy định; đảm bảo ưu tiên thực hiện các chính sách, chế độ liên quan đến con người, an sinh xã hội, không để xảy ra tình trạng nợ lương, nợ chính sách...

Tham mưu với HĐND, UBND tỉnh về dự toán chi hoạt động năm 2024 nguồn NSNN của các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh quản lý, xây dựng trên cơ sở các mục tiêu về đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19 NQ/TW, quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP, Thông tư số 56/2022/TT-BTC. Trong đó: các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên cấp tỉnh quản lý, xây dựng dự toán năm 2024 giảm tối thiểu 3% chi hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước so với dự toán năm 2023; các đơn vị sự nghiệp công lập do NSNN bảo đảm chi thường xuyên cấp tỉnh quản lý, xây dựng dự toán năm 2024 giảm tối thiểu 2% chi hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước so với dự toán năm 2023 (trừ dịch vụ công cơ bản, thiết yếu do NSNN đảm bảo). Dự toán chi hoạt động năm 2025 nguồn NSNN của các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh quản lý, tiếp tục thực hiện theo nguyên tắc xây dựng dự toán năm 2024.

Thứ hai, tiếp tục đẩy nhanh việc báo cáo kê khai, lập phương án xử lý đối với nhà, đất phải sắp xếp lại của các cơ quan, tổ chức, đơn vị đảm bảo quy định.

Thứ ba, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục kiểm tra, đôn đốc, tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 và các năm tiếp theo, theo Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 17/02/2023 của UBND tỉnh.

Thứ , triển khai Kế hoạch kiểm tra, đôn đốc thực hiện các kiến nghị của kiểm toán nhằm thực hiện dứt điểm các kết luận kiểm toán còn phải thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Thứ năm, nâng cao năng lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thực hiện đầy đủ các quy định về công khai ngân sách nhà nước.

Sau báo cáo của Tiến sĩ Đỗ Thị Thu Trang, hội nghị được nghe báo cáo tham luận của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Gia Bình và Thanh tra Sở, tập trung vào công tác cải cách tài chính công và một số giải pháp trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính ngân sách trong giai đoạn hiện nay.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Tiến sĩ Đỗ Thị Thu Trang trân trọng cảm ơn các đại biểu về dự hội nghị và có những ý kiến tham luận quan trọng, là những gợi mở để Sở Tài chính xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác cải cách tài chính công thời gian tới và đồng chí cũng đề nghị các Sở, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh tiếp tục chung tay, đồng hành để lĩnh vực cải cách tài chính công tỉnh đạt được nhiều kết quả, vì mục tiêu xây dựng tỉnh Bắc Ninh giàu mạnh, văn minh, phát triển bền vững.

Một số hình ảnh tại hội nghị


 


 


 

Văn phòng Sở