Thống kê truy cập

Online : 6992
Đã truy cập : 138545773

Đảng ủy Sở Tài chính tuyên truyền tham gia cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Ninh năm 2023.

11/09/2023 16:22 Số lượt xem: 358

Triển khai Công văn số 515-CV/ĐUK ngày 07/9/2023 của Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về việc tuyên truyền tham gia cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Ninh năm 2023,

Nhằm tuyên truyền, vận động đảng viên, đoàn viên công đoàn và đoàn thanh niên có ý tưởng, công trình, dự án khởi nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới đang triền khai hoặc dự kiến triển khai trên địa bàn tỉnh; tích cực tham gia cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Ninh năm 2023. Đảng ủy Sở Tài chính tuyên truyền tới toàn thể đảng viên và quần chúng  tham gia cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Ninh năm 2023, như sau:

1.Hồ sơ đăng ký dự thi: Gồm bản cứng và bản mềm.

-Bản cứng gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Ninh năm 2023 qua Sở Khoa học và Công nghệ (Cơ quan thường trực Ban tổ chức Cuộc thi), địa chỉ: Số 8 đường Lý Thái Tông, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh - Phòng Quản lý Công nghệ và đổi mới sáng tạo; điện thoại: 0222.3826 292. Hồ sơ dự thi được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Thời gian được tính theo dấu văn bản đến của Sở Khoa học và Công nghệ.

- Bản mềm gửi về địa chỉ Email: pqlcn.skhcn@bacninh.gov.vn; hoặc trên nền tảng số của Cuộc thi https://vitanedu.com/contest/cuoc-thi-khoi-nghiep-doi-moi-sang-tao- tinh-bac-ninh-2023-1117).

2. Số lượng bản cứng: 01 bộ, bao gồm:

- Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu đính kèm (Mẫu 1a, Mẫu 1b);

- Thuyết minh ý tưởng, giải pháp, mô hình, dự án khởi nghiệp theo mẫu đính kèm (Mẫu 02);

- Sản phẩm, mô hình, bản vẽ, phim ảnh, tài liệu,... kèm theo (nếu có).

3. Các mốc thời gian Cuộc thi:

- Thời gian bắt đầu nhận hồ sơ dự thi: Từ ngày 10/9/2023.

- Thời gian kết thúc nhận hồ sơ dự thi: Trước 17h00', ngày 20/10/2023.

- Vòng Sơ kết: Từ ngày 25/10/2023 - 04/11/2023.

- Đào tạo cho các tác giả hồ sơ dự thi (Startup): Từ ngày 11-13/11/2023.

- Vòng Chung kết: Dự kiến ngày 20-21/11/2023.

- Thời gian công bố và trao giải thưởng: Dự kiến ngày 25/11/2023.

4. Thông tin hỗ trợ: Bà Nguyễn Thị Phúc, Phó Trưởng phòng, phòng Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, số điện thoại: 0975184034; Email:ntphuc.skhcn@bacninh.gov.vn.

(Chi tiết kèm theo).

Văn phòng Sở