Thống kê truy cập

Online : 7695
Đã truy cập : 131685911

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ 2020-2025 đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của Sở Tài chính.

13/09/2023 08:02 Số lượt xem: 419

Thực hiện Quy định số 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; Kế hoạch số 100-KH/TU ngày 21/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị tỉnh Bắc Ninh và Kế hoạch số 25/KH-STC của Sở Tài chính về việc triển khai lấy phiếu tín nhiệm đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý của Sở Tài chính.

Ngày 12/9/2023, Sở Tài chính tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ 2020-2025 đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của Sở Tài chính.


Đ/c Nguyễn Kim Thoại, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở, chủ trì quán triệt các nội dung lấy phiếu tín nhiệm tại Hội nghị

Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Kim Thoại, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Tài chính; các đại biểu ở các cơ quan: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; Sở Nội vụ và Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy; tập thể Lãnh đạo Sở; Trưởng phòng và tương đương; Trưởng đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; Chủ tịch Công đoàn và Bí thư chi Đoàn Thanh niên Sở Tài chính.

Đối tượng lấy phiếu tín nhiệm của Sở Tài chính gồm 03 đồng chí:

(1) Đồng chí Nguyễn Kim Thoại, Tỉnh uỷ viên, , Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở.

(2) Đồng chí Nguyễn Đình Huấn, Phó Giám đốc Sở.

(3) Đồng chí Đỗ Thị Thu Trang, Phó Giám đốc Sở;

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Thoại, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở nhấn mạnh, mục đích của việc lấy phiếu nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ; giúp cán bộ “tự soi”, “tự sửa”, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác; là cơ sở quan trọng để cấp ủy, tổ chức đảng đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, giám sát cán bộ.


Hội nghị tiến hành bỏ phiếu

Bên cạnh đó, công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ luôn được Đảng ta quan tâm, chú trọng ở mọi cấp, mọi ngành và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Điều này thể hiện tư duy mới trong đổi mới toàn diện về công tác cán bộ của Đảng ta; cũng là yêu cầu khách quan và quan điểm chỉ đạo về xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, trình độ, bản lĩnh và năng lực, đạo đức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay.


Toàn cảnh Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm của Sở Tài chính

Các đồng chí thuộc đối tượng lấy phiếu tín nhiệm đã hoàn thiện Báo cáo kiểm điểm quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; kê khai tài sản, thu nhập theo quy định và đã được gửi đến các đồng chí thuộc đối tượng ghi phiếu để nghiên cứu và cho ý kiến tại Hội nghị theo quy định.

Đồng chí Giám đốc Sở đề nghị các đồng chí tham dự Hội nghị nghiên cứu kỹ hồ sơ của các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm, công tâm, trách nhiệm, phát huy đoàn kết nội bộ và đánh giá đúng mức độ tín nhiệm, bỏ phiếu khách quan, dân chủ và thể hiện quan điểm trong quá trình ghi phiếu.

Hội nghị tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của Sở Tài chính được thực hiện công khai, dân chủ, khách quan đảm bảo đúng quy trình, quy định. Kết quả các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm đều có số phiếu tín nhiệm cao đạt (100%)./.

Văn phòng Sở