Thống kê truy cập

Online : 7013
Đã truy cập : 138545020

Báo giá dịch vụ thẩm định giá tài sản phục vụ mua sắm tài sản theo phương thức tập trung năm 2024

28/02/2024 13:38 Số lượt xem: 189

Trung tâm Tư vấn, dịch vụ quản lý tài chính và tài sản công (Trung tâm) tổ chức gói thầu “Thẩm định giá gói thầu mua sắm máy vi tính để bàn, máy vi tính xách tay, máy in, máy photocopy phục vụ mua sắm tài sản theo phương thức tập trung năm 2024.

Để có cơ sở xác định dự toán, Trung tâm đề nghị Quý Công ty, đơn vị, tổ chức có chức năng thẩm định giá theo quy định của pháp luật gửi báo giá, biểu phí cung cấp dịch vụ thẩm định giá tài sản thẩm định (Nội dung chi tiết đề nghị báo giá dịch vụ thẩm định giá tài sản phục vụ mua sắm tài sản theo phương thức tập trung năm 2024: Tải về)

Văn phòng Sở