Thống kê truy cập

Online : 4413
Đã truy cập : 119524923

Công bố Quyết định thành lập đoàn giám sát và thông qua kế hoạch giám sát thực hiện các kết luận thanh tra KTXH và kiến nghị của kiểm toán nhà nước tại Sở Tài chính.

26/10/2023 09:00 Số lượt xem: 288

Ngày 23/10/2023, tại Sở Tài chính, Đoàn giám sát của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị công bố Quyết định thành lập Đoàn giám sát và thông qua kế hoạch giám sát thực hiện các kết luận thanh tra KTXH và kiến nghị của kiểm toán nhà nước tại Sở Tài chính.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Lợi, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chủ tịch UBMT Tổ quốc, chủ trì Hội nghị và các đồng chí là thành viên của Đoàn giám sát.


Hội nghị công bố quyết định, kế hoạch giám sát

Về phía Sở Tài chính có đồng chí Nguyễn Kim Thoại,Tỉnh ủy viên, Giám đốc, Lãnh đạo Sở và Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở.

Tại Hội nghị đoàn Đoàn giám sát công bố Quyết định số 06-QĐ/BCĐ ngày 29/9/2023 của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực về việc thành lập Đoàn giám sát và thông qua Kế hoạch giám sát.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Lợi nhấn mạnh thông qua giám sát việc thực hiện các kết luận thanh tra kinh tế xã hộ và các kiến nghị của kiểm toán nhà nước để xem xét, đánh giá kết quả công tác phát hiện, xử lý các vụ việc sai phạm về tham những, kinh tế theo quy định của pháp luật; những khó khăn vướng mắc, hạn chế, nguyên nhân trong quá trình thực hiện các kết luận thanh tra kinh tế xã hội và kiến nghị của kiểm toán để đưa ra các giải pháp khắc phục và phòng ngừa các sai phạm trong thời gian tới.

Đồng chí yêu cầu Đoàn giám sát thực hiện giám sát đảm bảo đúng quy trình, quy định của Đảng; phát huy dân chủ, nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình của cán bộ và đảng viên trong quá trình giám sát. Về phía Sở Tài chính tạo điều kiện và cung cấp tài liệu để Đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Kim Thoại, giao nhiệm vụ cho 01 Phó Giám đốc và Chánh Thanh tra làm đầu mối, tổng hợp chuẩn bị các nội dung báo cáo để phục vụ công tác của Đoàn giám sát thực hiện các kết luận thanh tra kinh tế xã hội và kiến nghị của kiểm toán nhà nước./.

Văn phòng Sở