Thống kê truy cập

Online : 7661
Đã truy cập : 138549872

Thông báo kết quả đấu thầu mua sắm tập trung năm 2023.

29/11/2023 09:12 Số lượt xem: 174

Thực hiện Quyết định số 1196/QĐ-UBND ngày 06/10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm tài sản theo phương thức tập trung năm 2023. Trung tâm Tư vấn, dịch vụ quản lý tài chính và tài sản công đã tổ chức đấu thầu gói thầu số 01: Mua sắm máy vi tính để bàn, máy vi tính xách tay, máy photocopy và máy in theo quy định hiện hành.

Căn cứ Khoản 3 Điều 76 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Trung tâm đề nghị: Trang thông tin điện tử về tài sản công - Bộ Tài chính, Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh, Sở Tài chính Bắc Ninh đăng tải thông tin về Kết quả đấu thầu mua sắm tập trung Gói thầu số 01: Mua sắm máy vi tính để bàn, máy vi tính xách tay, máy photocopy và máy in với các nội dung như sau:

1. Nhà thầu trúng thầu cung cấp tài sản: Liên danh nhà thầu Full House - Tài Lương

2. Chủng loại, đơn giá, số lượng tài sản thời gian bảo hành tài sản do nhà thầu trúng thầu cung cấp (Phụ lục số 01 Thoả thuận khung gửi kèm theo).

3. Danh sách các cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản đăng ký MSTT (Phụ lục số 02 Thỏa thuận khung mua sắm tập trung gửi kèm theo).

4. Mẫu Hợp đồng mua sắm tài sản giữa cơ quan đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản và nhà thầu cung cấp tài sản (Phụ lục số 03 Thoả thuận khung gửi kèm theo).

Trung tâm Tư vấn, dịch vụ quản lý tài chính và tài sản công trân trọng cảm ơn sự cộng tác của các cơ quan./.

(Nội dung hợp đồng thỏa thuận khung và các phụ lục)

Trung tâm tư vấn, dịch vụ quản lý tài chính và tài sản công