Thống kê truy cập

Online : 7850
Đã truy cập : 138549842

UBND tỉnh tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ thu NSNN năm 2023.

29/11/2023 09:18 Số lượt xem: 255

Thực hiện Công điện số 990/CĐ-TTg ngày 21/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023.

Ngày  24/11/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4230/UBND-KTTH việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023.

Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả, kịp thời các nhiệm vụ và giải pháp tại Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ và quy định pháp luật; tiếp tục tháo gỡ khó khăn, đáp ứng cao nhất có thể nhu cầu vốn của nền kinh tế nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân trên địa bàn.

Chỉ đạo triển khai quyết liệt, hiệu quả chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ; tiếp tục đẩy mạnh triển khai gói tín dụng 15.000 tỷ đồng cho lĩnh vực lâm sản, thủy sản.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rà soát, kiên quyết cắt giảm thủ tục hành chính không còn phù hợp gây tốn kém, phiền hà, tăng chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các Thông tư số 02/2023/TT-NHNN, Thông tư số 03/2023/TT-NHNN, Thông tư số 06/2023/TT-NHNN và các Thông tư, văn bản quy định có liên quan.

Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng rà soát, tiết giảm chi phí hoạt động, đơn giản hóa các thủ tục, điều kiện cho vay, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để có điều kiện tiếp tục giảm lãi suất cho vay đối với cả khoản vay mới và dư nợ hiện hữu; triển khai các chương trình, sản phẩm tín dụng với lãi suất hợp lý, đáp ứng linh hoạt nhu cầu của nhiều đối tượng, phân khúc khách hàng, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, người dân trong tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng; Tiếp tục rà soát, rút gọn, đơn giản hóa quy trình, thủ tục nội bộ, ứng dụng chuyển đổi số vào quy trình cho vay, tăng tốc độ xử lý hồ sơ khách hàng; Phát huy tinh thần, trách nhiệm xã hội, đạo đức kinh doanh, chủ động, tích cực hơn trong tham gia thực hiện các chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Đối với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tích cực triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, đảm bảo đủ điều kiện, đúng đối tượng, nâng cao chất lượng chính sách trên địa bàn. Chủ động nguồn vốn, hướng dẫn khách hàng về trình tự, thủ tục hồ sơ vay vốn rõ ràng, thuận lợi.

Đối với Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh thực hiện quyết liệt các giải pháp phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2023. Tăng cường quản lý thu, chống thất thu, chống buôn lậu, gian lận thương mại và trốn thuế; tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời; mở rộng cơ sở thu, nhất là từ thương mại điện tử, thu dịch vụ ăn uống, hoạt động kinh tế ban đêm...; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nhất là trong thu thuế từ các dịch vụ du lịch, ăn uống, giải trí; đôn đốc thu kịp thời các khoản phải thu theo kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm toán và các cơ quan chức năng; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra thuế, kiểm tra sau thông quan. Đồng thời, thực hiện việc hoàn thuế nhanh chóng, kịp thời và theo đúng quy định, bảo đảm đúng đối tượng, chính sách pháp luật về thuế.

 Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh, các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện tốt các giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho người dân, doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy triển khai chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ; tiếp tục đẩy mạnh triển khai gói tín dụng 15.000 tỷ đồng cho lĩnh vực lâm sản, thủy sản, góp phần phục hồi và tăng trưởng kinh tế; đẩy mạnh hơn nữa cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong thực thi công vụ. Đồng thời, tăng cường quản lý thu ngân sách cấp huyện; chủ động đề ra các giải pháp và tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023 được giao.

Tại Công văn giao nhiệm vụ cho Sở Tài chính tiếp tục có các biện pháp, phương án điều hành, quản lý ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2023; thực hiện các giải pháp tăng thu, quản lý chi, đảm bảo hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước.

Đồng thời, tham mưu cấp có thẩm quyền nguồn lực ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để triển khai các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn theo quy định./.

( Công văn kèm theo)

Văn phòng Sở