Thống kê truy cập

Online : 8108
Đã truy cập : 131683770

Thư mời thầu

25/08/2023 10:59 Số lượt xem: 349

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26.11.2013; Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26.6.2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Trung tâm Tư vấn, dịch vụ quản lý tài chính và tài sản công tổ chức gói thầu “Thẩm định giá gói thầu mua sắm máy vi tính để bàn, máy tính xách tay, máy in, máy photocopy phục vụ mua sắm tài sản theo phương thức tập trung năm 2023” theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.

(Nội dung chi tiết thư mời thầu)

Trung tâm Tư vấn, dịch vụ quản lý tài chính và tài sản công