Thống kê truy cập

Online : 8925
Đã truy cập : 131674299

Tình hình thu chi NSNN tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2023.

25/08/2023 14:07 Số lượt xem: 384

Theo số liệu trên hệ thống Tabmis, thu NSNN trên địa bàn tháng 8/2023 ước là 1.543 tỷ đồng, giảm 33,6% so với tháng trước, giảm 4,5% so với tháng 8/2022. Tính tổng thu NSNN trên địa bàn ước thực hiện hết tháng 8/2023 là 18.668 tỷ đồng, đạt 59,2% dự toán, bằng 93,29% so với cùng kỳ. Trong đó: thu nội địa 13.997 tỷ đồng, đạt 58,76% dự toán và bằng 95,27% so với cùng kỳ; thu nội địa không kể tiền sử dụng đất, thu xổ xố kiến thiết 13.819 tỷ đồng, đạt 66,44% dự toán và bằng 102,02% so với cùng kỳ.

Chi NSĐP tháng 8/2023, ước 1.277 tỷ đồng, tăng 32,6% so với tháng trước và giảm 7,9% so với tháng 8/2022. Tính tổng chi cân đối NSĐP ước hực hiện hết tháng 8/2023 là 9.591 tỷ đồng, đạt 47,2% dự toán, bằng 103,7% so với cùng kỳ, trong đó: Chi đầu tư phát triển là 4.589 tỷ đồng (bao gồm chi từ nguồn chuyển từ năm 2022 sang năm 2023) đạt bằng 80,9% dự toán và bằng 110,3% so với cùng kỳ năm trước.Chi thường xuyên là 4.998 tỷ đồng, bằng 46% dự toán và bằng 98,4% so với cùng kỳ.

Văn phòng Sở